dimecres, 15 de juny del 2016

The five kingdoms


Fifthgraders present their works on the five kingdoms: animal, monera, protista, fungi and plant.

Els alumnes de 5è presenten els seus treballs sobre els cinc regnes: animal, moneres, protoctists, fongs i vegetal.

divendres, 3 de juny del 2016

Colònies a la Victòria


Els passats 25 i 26 de maig, els alumnes de 5è i 6è de primària se n'anaren de colònies a la Victòria (Alcúdia).